Evidence-based practice voor verpleegkundigen
Over de auteurs

Over de auteurs

AnneLoes van Staa studeerde na haar opleiding tot kinderverpleegkundige Geneeskunde en Culturele Antropologie. Sinds 2003 is zij werkzaam als lector Transities in Zorg bij het Kenniscentrum Zorginnovaties (Hogeschool Rotterdam). Daarnaast werkt zij als universitair docent bij het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (Erasmus Universiteit Rotterdam). In 2012 promoveerde zij aan deze universiteit op onderzoek naar zorgcompetenties en preferenties van jongeren met chronische aandoeningen.

 

Ard Lazonder werkt als adjunct hoogleraar bij de faculteit Gedrags-, Management– en Maatschappijwetenschappen (vakgroep instructietechnologie) van de Universiteit Twente. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring met kwantitatief empirisch interventieonderzoek.

 

Carolien Smits werkt als lector Innoveren met Ouderen aan hogeschool Windesheim. Zij is psycholoog-sociaal gerontoloog en voerde kwantitatief en kwalitatief onderzoek uit naar oudere volwassenen aan de Radboud Universiteit, Edinburgh University, Vrije Universiteit, Trimbos-instituut en Saxion Hogescholen.

 

Chris Kuiper werkt als kwaliteitscontroler bij Horizon jeugdzorg en onderwijs, als lector Participatie bij het Kenniscentrum Zorginnovatie aan de Hogeschool Rotterdam en als lector Transformatie in de Zorg voor Jeugd aan de Hogeschool Leiden. Hij studeerde ergotherapie en promoveerde in 2007 aan de Universiteit van Humanistiek.

 

Esther Steultjens is ergotherapeut en neuropsycholoog. In 2005 promoveerde ze aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op onderzoek naar de effectiviteit van ergotherapie. Ze heeft een eigen bedrijf Ergologie (sinds 1998) en werkt als associate lector neurorevalidatie en kerndocent van de masteropleiding Neurorevalidatie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

 

Germieke Quist is verpleegkundige en epidemioloog. Zij werkt sinds 2008 als docent op de Hogeschool Leiden bij het cluster Zorg voor de opleiding tot hbo-verpleegkunde en de opleiding tot verpleegkundig specialist.

 

Guus Munten is verpleegkundige en gezondheidswetenschapper. Hij is als docent en onderzoeker lid is van het lectoraat ‘Persoonsgerichte en evidence-based praktijkvoering in zorg en welzijn’, bij de Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid. Guus is in 2012 aan de Universiteit van Tilburg gepromoveerd op het implementeren van evidence-based praktijkvoering in de psychiatrische verpleegkunde en is lid van de redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice.

 

Hester Vermeulen is verpleegkundige en klinisch epidemiologe. In 2006 promoveerde zij bij de universiteit van Amsterdam op het proefschrift ‘Evidence Based Improvements in Postoperative Care’. Zij is sinds 2016 hoogleraar verplegingswetenschap IQ healthcare van het RadboudUMC. Zij is hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice. Tevens is zij voorzitter van de V&VN bestuurscommissie richtlijnen.

 

Inge Bramsen is GZ-Psycholoog en methodoloog. Zij promoveerde in 1995 cum laude op de verwerking van ingrijpende oorlogservaringen op de lange termijn. Zij werkt bij Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam, op het gebied van Disability Studies & Diversiteit in Participatie, en bij Horizon Jeugdzorg & onderwijs als GZ-psycholoog met jonge vrouwen met aan seksueel misbruik gerelateerde problematiek.

 

Ireen Proot is ergotherapeut en gezondheidswetenschapper, met als specialisatie gezondheidsethiek en wijsbegeerte. In 2001 promoveerde zij aan de Universiteit Maastricht op het onderwerp begeleiding van autonomie tijdens revalidatie na een CVA. Zij werkt als senior onderzoeker bij het Gouverneur Kremers Centrum, Maastrichts Universitair Medisch Centrum.

 

Jacqueline Kool studeerde maatschappelijk werk en theologie. In 2009 was zij mede-oprichter van Disability Studies in Nederland, waar zij nu werkzaam is als kennismanager. Verbindingen leggen tussen wetenschappelijke, professionele en ervaringskennis vormt een rode draad in haar werk. Daar speelt haar eigen ervaring met het leven met een spierziekte doorheen. Haar visie daarop en op de inclusieve samenleving deelt zij in boeken, blogs, artikelen en voordrachten.

 

Jan Jukema is gepromoveerd en werkt als associate lector bij het lectoraat Innoveren met Ouderen en is hoofd van de opleiding Toegepaste Gerontologie aan hogeschool Windesheim. Hij is als Adjunct Professor of Gerontology verbonden aan Huntington University in Canada.

 

Jeroen Borghouts is afgestudeerd als fysiotherapeut en bewegingswetenschapper. Hij promoveerde op een onderzoek naar het beloop, de prognose en de kosten van chronische aspecifieke nekklachten in de huisartspraktijk. Hij is werkzaam als manager Expertisecentrum Caring Society 3.0 van de Avans Hogeschool.

 

Joan Verhoef is ergotherapeut en bewegingswetenschapper. Zij is in 2015 gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit op een onderzoek naar het bevorderen van de arbeidsparticipatie van jongvolwassenen met lichamelijke beperkingen. Zij werkt als hoofddocent op het thema ‘evidence-based care’ bij de opleiding ergotherapie en het kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam.

 

John Verhoef is fysiotherapeut en bewegingswetenschapper. Hij is in 2007 gepromoveerd aan de Universiteit Leiden op het proefschrift ‘Integrated Care for Patients with Rheumatoid Arthritis’. Hij werkt als lector op het thema ‘Eigen regie versterken’ aan Hogeschool Leiden en is voorzitter van de curriculumcommissie van de bacheloropleiding Fysiotherapie van Hogeschool Leiden.

 

Leontine Groen is als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Innoveren met Ouderen. Haar focus is gezamenlijke besluitvorming in complexe situaties. Ze hoopt binnenkort te promoveren op het thema gezamenlijke besluitvorming in dementienetwerken.

 

Marie-Josée Smits is eigenaar van ZorgEssentie, een advies, trainings- en onderzoeksbureau. Zij kent de gezondheidszorg vanuit diverse rollen, als verpleegkundige (n.p.), zorgethica, kwalitatief onderzoeker, docent, mantelzorger en organisatie adviseur. In 2004 is zij gepromoveerd op een kwalitatief en zorgethisch onderzoek naar morele ervaringen van verpleegkundigen.

 

Marijke Span is verpleegkundige en juriste. Zij werkt als kwartiermaker van ProMemo, Expertisecentrum Dementie voor Professionals bij hogeschool Windesheim. Daarnaast is zij als onderzoeker verbonden aan de lectoraten Innoveren met Ouderen en ICT-innovaties in de Zorg. Begin 2016 promoveerde zij aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op het onderwerp gezamenlijke besluitvorming in zorgnetwerken van mensen met dementie.

 

Michelle Borghouts-Hesseling is verpleegkundige en verplegingswetenschapper. Zij is werkzaam als senior staffunctionaris kwaliteitszorg bij OMO sg Tongerlo, waar zij zich bezighoudt met onderzoek en vernieuwing in het kader van kwaliteitszorg.

 

Saskia van der Lyke is verpleegkundige en gezondheidswetenschapper. Ze promoveerde in 2000 op een vertooganalyse van het overheidsbeleid gericht op mantelzorg. Momenteel is ze directeur Faculteit Gezondheid, gedrag en maatschappij bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.